*
*
*
*
* Povinné položky
Mapa Bright
Bright, s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
+421 2 2090 1906

IČO: 36777633
DIČ: 2022375465
IČ DPH: SK2022375465


   Silvia Huláková

   klientsky servis veľkoformát

   Ondrej Hittrich

   klientsky servis tlačoviny

   Tibor Tóth

   riadenie výroby


   +421 917 637 700

   bright@bright.sk

   +421 918 963 312
   ondro@bright.sk

   +421 917 144 332
   produkcia@bright.sk