Digitálny certifikovaný nátlačok

Ochránime Vás pred nesprávnou farebnosťou


Tlačíme digitálne certifikované nátlačky simulujúce tlač hárkového ofsetu na natieraný papier.
Nátlačky sú realizované podľa normy ISO 12647-7. Viac informácií o spomínanej norme nájdete na: www.fogra.org

Súčasne s tlačou dodanej grafiky sa tlačí kontrolná škála (u nás škála UGRA/FOGRA MEDIA WEDGE 3.0a) obsahujúca kontrolné farebné políčka, ktoré po tlači na každom nátlačku odmeriame. Výsledkom je certifikačný štítok, na ktorom sú namerané hodnoty v súlade s povolenými odchýlkami s vyššie uvedenou normou. Následne takto vyrobený štítok nalepíme na príslušný nátlačok. Najčastejšie formáty certifikovaných digitálnych nátlačkov sú A4, A3, A2. Je však možné zhotoviť nátlačok až do formátu A0.

Pre tlač takéhoto nátlačku dodávajte dáta identické s dátami pre CTP ofsetovej tlače. Najlepšie PDF 1.3 (Acrobat 4) bez vložených ICC profilov, všetky objekty vo farebnom priestore CMYK.

Ceny najčastejších formátov certifikovaných nátlačkov:     |  A4+   15 €/ks  |  A3+   25 €/ks  |  A2+   50 €/ks  |

 

Doručenie nátlačku kuriérskou službou v rámci Bratislavy je spoplatnené (5 €). Pri objednávke 3 a viac kusov nebude doručenie kuriérom v rámci Bratislavy účtované. Veľkoodberateľom radi stanovíme lepšie ceny. Všetky uvedené ceny sú bez DPH.